DESPRE NOI

Motto: Noi nu doar te ajutăm să prinzi un pește, ci te învățăm arta de a pescui tu însuți!

CINE SUNTEM?

Centrul

Eu cred că fiecare dintre noi are un vis pe care îl poartă în inima sa; o viziune interioară ce vorbeşte sufletului. Este motivul pentru care ne-am născut. Ea trasează talentele şi darurile noastre. Face apel la idealurile noastre cele mai înalte. Ne face să credem din nou în destin. Este legat inseparabil de scopul nostru în viaţă. Visul este cel care ne împinge pe drumul spre succes. (John C. Maxwell)

 

Centrul Aryana a luat naștere ca o inițiativă comună a Institutului Delphy (Institutul pentru Dezvoltare Umană și Comunitară) și a Multicultural Business Institute.

Misiunea de prim rang a Centrului vizează împlinirea nevoilor umane individuale şi comunitare, ca mod de creştere a standardului de calitate a vieţii şi de progres al condiţiei umane.

În realizarea misiunii fondatoare, Centrul pune la dispoziția clienților săi (1.femei, 2. tineri între14-25 ani și 3.persoane, inițiative și organizații/ instituții ce realizează proiecte comunitare) servicii și programe (de consultanţă şi proiectare în managementul calităţii vieţii, de empowerment, coaching, asistenţă şi suport la implementare) destinate descoperirii și manifestării valorii personale precum și obținerii succesului în acțiunile individuale sau organizaționale orientate spre contribuția la binele celorlalți (oameni, comunitate, natură) și la progresul general al lumii noastre.

Sunt vizate deopotrivă realităţile vieţii materiale (loc de muncă, resurse financiare, materiale şi energetice), dimensiunile vieţii comunitare (raporturi de familie, de grup, de societate, relația cu celelalte regnuri de ființe și ecosistemul natural), trecând prin universul individual (omul în raport cu sine însuşi, cu starea de progres și împlinire personală) şi urcând spre aspectele spirituale ale existenţei fiecăruia (sensul vieții, misiunea existențială, rostul propriu în destin și în lume, planul de evoluție spirituală, relația cu Divinitatea).


Echipa

Fie-ţi milă de alţii: trăieşte frumos, învaţă mult, creează bine – trebuie să spui fiecărui om tânăr. Alţii au nevoie de împlinirea ta la fel de mult ca tine. (Constantin Noica)

 a) Membrii echipei

Echipa și rețeaua de profesioniști a Centrului Aryana e compusă din specialiști practicieni, educatori și cercetători într-o diversitate de domenii aferente evoluției umane și dezvoltării comunitare, precum: psihologie, antropologie, sociologie, pedagogie, filosofie, istorie, științe juridice, științe administrative, comunicare și relații publice, economie, management, marketing, contabilitate, finanțe, antreprenoriat social. Pentru a ne cunoaște mai bine vă învităm pe aceste pagini:

https://new.mcb-institute.org/academics/

https://new.mcb-institute.org/professionals/


 b) portofoliu

Membrii echipei noastre se remarcă prin următoarele realizări:

între 5 și 20 de ani experiență aplicativă (profesională) în domeniile de referință ale activității centrului

între 4 și 28 de ani experiență în cercetare științifică în domeniile aferente dezvoltării umane și al progresului comunitar, pentru mai mult de jumătate din membrii echipei.

între 3 și 15 ani experiență academică universitară pentru o treime din membrii echipei

– majoritatea membrilor echipei au minim două calificări profesionale și  jumătate dintre ei cumulează două tipuri de activități: practica profesională + activitatea academică (cercetarea științifică și/sau educația universitară)

– împreună membrii echipei au peste 50 de volume (se pune link spre pagina Cărți de pe meniul dreapta) (cărți de știință, cursuri universitare, ghiduri și manuale practice etc.) conținând aspecte profesionale, științifice și aplicativ-utilitare, în domeniile de activitate ale centrului necesare clienților noștri

jumătate din membrii echipei sunt tineri de elită, sub 30 de ani, care au avantajul de a fi ancorați foarte bine în realitatea vieții tinerilor din prezent, dar totodată prin remarcabila lor evoluție profesională au ajuns la realizări și succese personale, precum și un statut academic ce le permite să fie de folos clienților centrului nostru în calitate de proiectanți de soluții potrivite la nevoile lor individuale sau organizaționale.


c) ce ne recomandă

  • Vocația: toți am ales carierele profesionale, științifice și universitare din pasiune pentru condiția umană
  • Dorința de a împărtăși cu alții roadele muncii și experienței noastre, de a contribui la succesul și împlinirea lor personală
  • Viziunea: doar prin oameni fericiți, care și-au găsit rostul în viață, lumea noastră va deveni mai bună și societatea va progresa
  • Pasiunea pentru progresul uman și binele comunitar
  • Misiunea personală de destin: aceea de a ne pune în slujba celorlalți cu persoana și cu darurile noastre primite de la Divinitate și destin (cunoștințe, competențe, experiență, școlarizare, realizări proprii etc.)
  • Portofoliul

d) cine ne susține

Centrul Aryana și echipa noastră beneficiază de suportul moral al următoarelor tipuri de entități, persoane fizice și instituții publice sau organizații private:

  • câtorva zeci de personalități de elită din societatea românească precum și al unor entități organizaționale academice de prestigiu:

https://new.mcb-institute.org/academia/

  • organizații din mediul de afaceri

https://new.mcb-institute.org/business/

  • organizații comunitare

https://new.mcb-institute.org/communitary/

  • echipa managerială a Multicultural Business Institute

https://new.mcb-institute.org/management/