CUM BENEFICIEZI

CUM BENEFICIEZI

Nu există sursă mai bogată de satisfacţii decât aceea de a te simţi opera propriei tale personalităţi şi sculptor al propriei tale fiinţe. (Vasile Pavelcu)

Viziunea noastră

“Ce orbi suntem până ce nu vedem/ Că-n orice zămislire omenească/ Nu merită nimic să realizăm/ Dacă nu ne gândim pe om s-l crească/ De ce să ridicăm oraşe şi palate / Când omul tot în tină îl lăsăm/ Zadarnic e să construim o lume/ Când pe constructor nu îl înălţăm! “(Edwin Markham)

Centrul Aryana este o organizație de tip comunitar (ONG, nonprofit) cu misiune de a rezolva nevoi ale clienților beneficiari – persoane fizice și organizații/ proiecte comunitare. De aceea el nu prestează servicii și tarife comerciale.

Activitatea centrului și a personalului se susține din sumele donate de clienții-beneficiari în schimbul serviciilor oferite, precum și din donații, sponsorizări sau alte forme de suport și ajutor din partea persoanelor fizice și organizațiilor private.

Resursele suplimentare (care depășesc strict nevoile de existență și sustenabilitate a centrului) vor fi folosite cu prioritate pentru:

 1. oferirea de servicii pentru persoanele care nu au disponibilități materiale, prin Fondul Solidarității
 2. dezvoltarea serviciilor sau activităților acestuia, pentru a mări capacitatea de a răspunde nevoilor clienților și societății.

Cum poți beneficia de serviciile Centrului?

Cel mai mare bine pe care îl poţi fac altor persoane nu este doar a împărţi cu ei bogăţiile tale, ci şi de a le descoperi pentru ei pe ale lor.(Benjamin Disraeli)

 1. Prin creditul de fapte bune – adu-ne dovada de la o organizație comunitară (Asociație sau Fundație de tip ONG, sau program al unei instituții publice) că ai realizat fapte bune în beneficiul altor persoane (decât membrii asociației), în beneficiul comunității sau naturii și noi te recompensăm prin servicii oferite. (Creditul e nominal, netrasferabil unui terț.)
 2. Prin donații în bani în sumele recomandate mai jos
 3. Prin donații în bunuri sau servicii din categoria nevoilor Centrului și/ sau personalului acestuia.

Donații recomandate

“Darul pe care îl am de  la Dumnezeu este potenţialul meu. Darul pe care îl am pentru Dumnezeu, este ceea ce fac eu cu acest potenţial.”(John C. Maxwell)

În funcție de posibilitățile fiecărui client-beneficiar, există următoarele sume recomandate:

1.Consiliere

 •  persoane fizice: de la 50 lei pe oră
 • organizații sau echipe de proiect: – de la 100 lei pe oră

2. Planning (proiecte)

 • persoane fizice: – de la 100 lei pentru întreg planul
 • organizații sau echipe de proiect: – de la 250 lei pentru întreg planul

3. Proiectare (programe și campanii)

 • persoane fizice: – de la 250 lei pe program/ campanie
 • organizații sau echipe de proiect: – de la 500 lei pe program/ campanie

4. Realizare documente

a) persoane fizice:

 • documente simple: – de la 50 lei / document (de tipul: CV, scrisoare de intenție, autoprezentare, cereri etc.)
 • documente complexe: – de la 150 lei/ document (memoriu de activitate, biografie, recenzii, prefețe, scrisori de candidatură la universități sau job-uri speciale, articole de presă, alte asemenea documente de marketing sau branding personal etc.)

b) organizații sau echipe de proiect:

 • documente operaționale: – de la 150 lei/ document (contracte operaționale – sponsorizare, mecenat, barter, publicitate etc; contracte de voluntariat, fișe de post, fișe de protecție a muncii, rapoarte de activitate, declarații GDPR, scrisori și acte secretariale etc.)
 • statute și acte constitutive: – de la 500 lei/ document

În afara acestor sume, în funcție de posibilitățile Dvs. vă invităm să susțineți activitatea Centrului sau orice altă persoană sau proiect/ organizație comunitară client al nostru înscrisă în Fondul Solidarității. Vă mulțumim.